Den här texten är en del av ett skolarbete.

Psykologi, Unga intervjuar forskare

Du har säkert någon gång sett en person som är sjukligt smal. Kanske är det någon på skolan eller en nära vän som drabbats av anorexi. Du är inte ensam om att undra vad du kan göra för att hjälpa den drabbade. Vad får du egentligen säga? Enligt Ulf Wallin, barnpsykiater och forskare vid Lunds universitet, måste du som vän och släkting våga utmana den drabbade och fråga ”Hur mår du? Varför äter du inte?”. 

Många vet hur anorexi påverkar kroppen, men få tänker på vilka sociala konsekvenser sjukdomen har. En person som lider av anorexi gör allt för att inte behöva äta. De drabbade drar sig undan sin familj och slutar umgås med sina vänner för att slippa riskera att behöva äta tillsammans med andra.

– Anorexi förstör livet på många sätt, säger Ulf Wallin.

De flesta får anorexi under tonåren och om de inte får behandling så riskerar sjukdomen att fortsätta förstöra det vuxna livet. Runt hälften av de som har kvar sin anorexi vid 25 års ålder är sjukskrivna eller har förtidspension. De mår så dåligt de inte klarar av att gå till skolan eller jobbet.

Som vän vill man hjälpa sin kompis som mår dåligt. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska bete sig, vad man ska säga och vad man kan göra.

Låt inte sjukdomen ta överhanden

– Den som är drabbad av anorexi blir personlighetsförändrad, berättar Ulf Wallin. Sjukdomen påverkar hur man tänker, känner och upplever saker.

En person som lider av anorexi tänker konstant på sin kost och vikt. Sjukdomen tar alltså över livet. En anorektiker är ofta kluven – han eller hon vill bli frisk, men vågar samtidigt inte äta av rädsla för att gå upp i vikt.

Eftersom anorexi påverkar en person så mycket, så kan det bli svårt för familj och vänner att veta hur de ska bete sig och vad de får säga. Det blir lätt så att sjukdomen styr, inte bara den drabbade, utan även människorna runtomkring den sjuka.

Försök vara som vanligt

– Som kompis kan tänka på att behandla den sjuke på ett normalt och naturligt sätt, tipsar Ulf Wallin. Man behöver inte vara ängslig över att personen ifråga ska dra sig undan för sjukdomen gör att man drar sig undan oavsett.

Det är inte bra att grubbla för mycket över det man ska säga eftersom den sjuke oftast märker det. Det riskerar att ställa till med mer problem.

– Om man ska ta hänsyn till anorexin kan det bli att man hamnar i både krångliga tankar och funderingar. “Det får jag inte säga och det får jag inte säga. Vad får man egentligen säga? Men tänk om jag säger det. Oj vad hemskt”. Till slut vågar man knappt säga någonting. När man börjar hamna i det tänkandet så är man plötsligt flera meter bort ifrån personen, säger Ulf Wallin dramatiskt.

Hur mår du?

Det är väldigt bra att fråga sin kompis hur hen mår och varför hen inte äter.

– Som vän eller släkting måste man våga utmana den drabbade genom att fråga hur personen mår. Att inte bli uppmärksammad är ännu värre, man blir som det osynliga barnet, och då känns det plötsligt som att man inte ens finns, säger Ulf Wallin.

Man kan hjälpa sin vän genom att uppmuntra honom eller henne att inte dra sig undan. Man kan säga att man vill att kompisen följer med ut. Kanske bjuda på fika, såsom man gör i vanliga fall. Dock är det viktigt att inte tvinga den sjuke att äta. Att försöka prata personen till rätta och berätta hur de ska göra leder ingen vart.

– Det  viktigt att tänka på att den sjuke inte gör det här för att det är något de har valt, säger Ulf Wallin.

Viktigt av att ta hjälp av en vuxen

Det kan vara bra att uppmärksamma någon vuxen om att man är orolig över sin vän, även om det kan vara svårt. Man vill inte göra sin kompis arg eller upprörd, men det är viktigt att be vuxna om hjälp så att den drabbade får behandling så fort som möjligt.

– Vänner kan vara mycket viktiga för en person som lider av anorexia, berättar Ulf Wallin. Många får behandling tidigt och blir friska tack vare att deras vänner blir oroliga och går till skolsköterskan och berättar.

Det viktigaste är att du vågar utmana din vän genom att fråga hur hen mår och se till att din vän isolerar sig så lite som möjligt. Du kan hjälpa mycket mer än vad du tror. Orkar du vara en riktig vän så lämnar du inte din kompis ifred. Det är din tuffaste utmaning.

 

TEXT: Durizaman Almaliki, Malmö Latin Skola, SA14B

BILD: cayenne2006