tarmar

Den här texten är en del av ett skolarbete.

Hjärnan, Unga intervjuar forskare

Sjukdomen Parkinson upptäcktes 1817 av en engelsk läkare vid namn James Parkinson. Men man vet fortfarande inte varför den uppstår och hur den kan botas. Gesine Paul, docent vid Lunds universitet, berättar om hur man försöker bromsa sjukdomen.

De första symtomen på Parkinson är darrningar i armarna eller benen och problem med händernas finmotorik och det blir en utmaning att skriva eller att knäppa sina knappar. Sjukdomen drabbar en av hundra personer över 60 år.

Parkinson är en neurologisk sjukdom och vad som händer är att nervcellerna som producerar dopamin dör. Dopamin är en signalsubstans som används för att skicka signaler mellan hjärnceller och när den minskar fungerar de motoriska funktionerna sämre och patienten får problem med stelhet och skakningar.

Man kan få medicin som minskar besvären, men det går inte att bli frisk från sjukdomen.

Gesine Paul, docent vid Lunds universitet, forskar på hur man kan hitta behandlingar som bromsar sjukdomen och gör att patienten inte förlorar nervceller. Hon har medverkat i en klinisk studie med forskare från Lunds universitet och Karolinska Institutet där de har fört in en tillväxtfaktor i hjärnans hålrum på tolv patienter. I djurförsök har de tidigare sett att detta ökat hjärnans produktion av dopamin. De fick ett positivt resultat i den kliniska studien: när de tog bilder på antalet dopaminerga fibrer i hjärnan efter försöket så kunde de se att signaleringen av nervcellsfibrerna hade ökat.

Studerar hjärnor och tarmar

När forskare har studerat hjärnan hos avlidna patienter så har de sett att det finns betydligt färre dopaminceller. Men de har också sett klumpar av protein (ffa av ett protein som kallas för alpha-synuclein) i de celler som använder dopamin för att signalera. Dessa klumpar kallas lewykroppar och de ökar i hjärnan i takt med att patienten åldras och bli sämre.

Forskarna har också hittat felveckat protein (alpha-synuklein) i tarmarna och därför finns teorier att Parkinson kan ha sin utgångspunkt där. Om så är fallet kanske man skulle kunna stoppa tillverkningen av proteinet i tarmarna och sedan förhindra spridningen till hjärnan.

Vi frågade om någon diet kan hjälpa mot Parkinson. Gesine Paul sa att det inte kan motverka sjukdomen, men däremot kan fiberrika livsmedel och vätskor lindra symtom på förstoppning eller lågt blodtryck som kan uppkomma vid Parkinsons, och ens diet kan också påverka medicinernas biverkningar. En hälsosam livsstil gör att man får mindre biverkningar och motion är också bra då det hjälper kroppen att bygga muskler som kan gynna balansen.

TEXT: Suad Mahdi, Cornelia Feltenheim, Sara Pesic och Nina Ranjbar från Katedralskolan i Lund.

BILD: Colourbox