Den här texten är en del av ett skolarbete.

Mat och träning, Unga intervjuar forskare

Sverige är ett av de länder i världen med högst antal glutenintoleranta människor, men varför är sjukdomen så vanlig just i Sverige? Jag träffade Carin Andrén Aronsson som forskar på gluten och glutenintolerans vid diabetescentrum i Malmö och jobbar dagligen med att ta reda på det.

Glutenintolerans är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn  i Sverige. Nästan alla som är  glutenintoleranta (98 %) bär på anlag i form av antigenen HLA som finns på cellytan hos alla celler med cellkärna.

Carin Andrén Aronsson berättar att man skulle kunna använda denna informationen för att testa alla barn och se vilka som behöver särskilda kostråd för att inte drabbas av glutenintolens.

Glutenintolerans, även kallat celiaki, är en autoimmun sjukdom där kroppens egna immunförsvar angriper tunntarmens yta om den kommer i kontakt med gluten. När tarmluddet förstörs så får man sämre förmåga att ta upp näring. Gluten är proteiner som finns i spannmå (såsom vete, råg och korn)l, och som vi får i oss när vi till exempel äter pasta, gröt och bröd.

 

Samband med diabetes typ-1

Carin Andrén Aronsson arbetar på Clinical Research Center i Malmö och forskar på varför vissa barn med riskgener utvecklar glutenintolerens, medan andra inte gör det.

Hon berättar att det var hennes handledare Daniel Agardh som fick henne att intressera sig för ämnet. När hon fick reda på hur mycket data det fanns att analysera om just celiaki blev hon bara mer och mer intresserad.

Carin Andrén Aronsson och Daniel Agardh är två av de forskare som jobbar med TEDDY-studien (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young). TEDDY-studien är ett samarbete mellan USA, Finland, Tyskland och Sverige. Samarbetet går ut på att man forskar på varför barn drabbas av diabetes typ1.

Många barn med diabetes typ 1 drabbas också av celiaki och forskarna försöker förstå sambandet mellan dessa två sjukdomar.

Forskarna undersöker om glutenintroduktionen kan påverka risken för att drabbas av diabetes typ 1, men än så länge har man inga data som bevisar detta, säger Carin.

I TEDDY-studien följer forskarna helt enkelt barn från det att de är spädbarn, tills att de blir femton år gamla. Barnen som är med i studien är speciellt utvalda eftersom de har riskgener i sin familj. Första blodproven tas när barnen är nyfödda, antingen i navelsträngen, eller i fingret. Sedan träffar forskarna barnen var tredje månad.

 

Vanligare med glutenintolerans i Sverige

I Sverige har 2 procent av barnen glutenintolerans, och det är mer än i de andra länderna i studien.

– Varför är det så vanligt i Sverige?

Carin Andrén Aronsson menar att man förmodligen kan koppla de höga siffrorna till att alla kliniker i Sverige har ett celiakiregister – så fort ett barn får en diagnos registreras det.

Faktum är att Sverige är det enda landet med ett sådant register bland “TEDDY-länderna”. Det betyder att det kan finnas en risk att siffrorna är lika höga i andra länder, bara att barn inte blir diagnoserade i lika hög grad.

 

Skillnader mellan olika länder

I genomsnitt blir svenska barn introducerade till gluten vid fem månaders ålder, ofta i form av välling och gröt. Det är tidigare än i de andra länderna i TEDDY-studien.

Livsmedelsverket rekommenderar att man ska ge spädbarn smakportioner med gluten senast vid sex månader, och tidigast från fyra månader. Carin Andrén Aronsson tycker inte att det finns en anledning till att ändra den rekommendationen.

Det är när barnet blir större och äter själv, det är då som man borde ta det lite lugnare med gluten. De som har HLA-riskgenen bör inte äta så mycket gluten som barn.

Om barnen inte har riskgenerna för att få celiaki spelar det troligtvis ingen roll om barnet äter mycket gluten. Men i Sverige beräknas 30-50 procent av befolkningen ha denna gen. De som har riskgener för att få celiaki skulle allså behöva särskilda kostråd för att slippa drabbas av glutenintolerens. Det skulle räcka med att man kollade ifall barnen hade HLA-genen.

I nuläget har man heller inte råd att screena alla barn, och man har fortfarande inte kommit på det smidigaste sättet att göra det på.

– Om några år kanske det kan vara möjligt, säger Carin Andrén Aronsson.

BILD: Born 1945