Den här texten är en del av ett skolarbete.

Stamceller, Unga intervjuar forskare

Consensums elever fick den fantastiska möjligheten att besöka Lunds biomedicinska centrum för att titta på hur man odlar, sorterar och analyserar stamceller för att undersöka hur de kan användas i vården. 

stamceller_facs

Bilden visar en del av FACS-plattformen som används i stamcellsforskning.  Vi fick inblick i hur processen med att sortera stamceller gick till ur ett medicinskt, men också ur rent fysikaliskt, perspektiv.

1_stamceller_teona

Här berättar Teona Roschupkina om hur de arbetar mer med sina olika stamcellslinjer  för Maumoud Nijim, Kathe Nkembo, Ida Glimberg, och Elin Larsson. Efter denna genomgång drog vi på oss skyddskläder för att gå in i ett av laboratorierna där man odlade stamceller.

 

4_stamceller_ann-katrin

Hos Ann-Katrin Häger fick vi titta på stamcellerna i mikroskop, se hur de analyserades  och slutligen själva prova på några av de tekniker som visats för oss. På bilden visar en analytiker arbetsmetoderna för en grupp elever.

5_stamceller_mattias

Vi besökte också Mattias Magnusson där vi fick en teoretiskt djupdykning i hur vi använder stamceller i dagens vårdarbete, men också, och kanske framförallt, hur vi vill kunna använda dem i framtiden.

Det har varit fantastiskt spännande och lärorikt för oss att göra dessa besök och få se hur forskningen vid BMC går till och hur den redan idag är nära kopplad till sjukvårdens praktiska verksamhet och hur de på BMC söker vidare efter nya användningsområden och sätt att använda stamceller inom vården.

 

TEXT OCH BILD: Fredrik Axén, lärare i matematik och fysik på Consensum