Den här texten är en del av ett skolarbete.

Mat och träning, Unga intervjuar forskare

Har du någonsin tänkt tanken att det du åt när du var liten kan påverka din hälsa? Forskaren Caroline Linninge har sett att det finns ett samband mellan hur din tarmflora byggdes upp under barndomen och problem med allergi. Och det verkar vara bra att ha fått i sig många olika sorters bakterier som barn.

Risken för att barn ska få atopiska eksem (böjveckseksem) har ökat. De flesta blir av med sina besvär i småbarnsåldern, men de som fortsätter lida av eksem genom vuxen ålder får ofta stora problem.

Forskarna vet fortfarande inte varför man drabbas av eksem, trots att det är en mycket vanlig sjukdom bland både barn och vuxna.

Caroline Linninge forskar på hur tarmflora påverkar vår hälsa och hon har gjort studier som visar att de spädbarn som drabbas av eksem har mindre variation i sin tarmflora redan innan de utvecklar eksem. Så det verkar som att en mångfald av tarmbakterier hjälper immunförsvaret att fungera bra.

 

IMMUNFÖRSVARET Ungefär 80% av immunförsvarets celler finns i tarmkanalen. De finns här för att se till att de främmande ämnen vi får i oss genom vår mat inte är skadliga för kroppen.

Tarmfloran grundläggs tidigt

Caroline Linninge berättar att vi idag har en annorlunda tarmflora än för bara hundra år sedan – på gott och på ont.

– En sak som påverkar är förlossningsvården. I vissa delar av världen är det vanligt med kejsarsnitt vilket det inte var förr. Den utvecklingen har till viss del gjort barnafödande säkrare för både mor och barn, men det är inte lika positivt för tarmfloran.

Om barnet inte stöter på bakterier från mamman när det föds så får immunförsvaret inte samma stimulans, och det kan leda till sämre allmänhälsa i vuxen ålder.

Immunförsvaret behöver lite motstånd

– Det är hygienhypotesen som hittills har gett den bästa förklaringen till varför det blir allt vanligare med allergier och eksem, berättar Caroline Linninge.

Hygienhypotesen säger att en väldigt ren miljö underminerar immunförsvarets utveckling och det leder till allergier och eksem.

– Vi har det generellt sett renare omkring oss än vad vi haft historiskt. Vi städar mer och befinner oss mer inomhus och kommer därför inte i kontakt med lika många sorters bakterier. Det gör att immunförsvaret inte får samma stimulans och träning.

Ett tecken på att renlighet inte är enbart positivt för vår hälsa, är att problem med eksem och allergier inte är lika vanligt förekommande i utvecklingsländer där man inte har möjlighet att ha det lika rent som här.

Mer forskning på tarmfloran

Det pågår mycket forskning på hur tarmfloran påverkar immunförsvaret och vår hälsa, och kanske kommer forskarna snart kunna förklara varför vissa drabbas av allergi och eksem och hitta nya sätt att motverka dessa besvär.

Men utifrån vad vi vet idag, så är det kanske inte alltid nödvändigt att städa så mycket. Är du en sådan som maniskt dammsuger upp varenda dammråtta kan du nu lugnt använda lite av denna tid till någonting annat i vetskapen om att du stimulerar ditt immunförsvar.

 

LÄS MER: Om du vill hjälpa goda bakterier att trivas i din kropp så kan du läsa artikeln Tre tips för bra bakterier.

 

BILD: oinkyliciously

TEXT: My Gustafsson och Naima Khan från Spyken i Lund