Den här texten är en del av ett skolarbete.

Cancer, Unga intervjuar forskare

Varje år får runt 8000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer och de flesta får strålbehandling. Men i 80% av fallen behövs inte denna behandling. Martin Sjöströms vill ta fram ett test som kan visa vilka som inte behöver strålning,  så att fler kan slippa de tuffa biverkningarna. Filmen kommer från Ted Ed och visar hur cellgifter och strålbehandling påverkar kroppens celler. 

– Min målsättning är att utveckla ett test som ska visa om just den här patienten behöver strålbehandling mot sin bröstcancer, säger forskaren och läkarstudenten Martin Sjöström.

Varje år får runt 8000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer. Efter att läkarna opererat bort tumören får kvinnorna ofta ytterligare behandling som strålbehandling och läkemedel så att tumören inte ska växa igen.

 Problemet är att vi strålbehandlar kvinnor som redan är botade av sin operation, säger Martin Sjöström.

Åtta av tio får strålbehandling i onödan skriver Martin Sjöström i artikeln Vem behöver strålbehandlingen?.  Strålbehandlingen kan ge biverkningar som skador på hjärta, lungor och huden och de kan öka risken för att andra cancerformer ska utvecklas.

Idag finns inga metoder för att se om kvinnan behöver strålbehandling efter operationen, eller om hon redan är botad.

Vill utveckla ett test

Martin Sjöström undersöker bortopererade tumörer och för att hitta sätt att anpassa behandlingen. Med hjälp av olika tekniker analyserar han tumörer och jämför sådana som kommer tillbaka med sådana som inte kommer tillbaka.

Målet är att utveckla ett test som tas under operationen och visar om kvinnan behöver strålbehandlingen eller inte. Testet går ut på att hitta förändringar i genuttryck eller proteinnivåer som skiljer mellan aggressiva och ofarliga cancertumörer. Förändringarna i genuttryck och proteinnivåer skulle sedan kunna användas för att hitta nya mål för behandling. Ju mer forskarna lär sig om tumörer, desto mer målinriktad behandling kan patienterna få.

Då skulle ingen behöva strålbehandlas i onödan. Har du haft bröstcancer och vill slippa strålbehandlingen? Då är Martin Sjöströms forskningsstudie ett hopp för din del.

 

TEXT: Wafaa Jaber från Allvar Gullstrandsgymnasiet NA13B

waafa