Den här texten är en del av ett skolarbete.

Unga intervjuar forskare

Vid plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat att pumpa ut friskt syresatt blod, och då börjar hjärncellerna dö av syrebrist. Hjärnan kan förstöras om syrebristen blir långvarig, berättar hjärnforskaren Elisabet Englund. Här förklarar hon hur hjärnan påverkas.  

Elisabet Englund undersöker vad som händer i hjärnan vid plötsligt hjärtstopp. Hon har sett att vissa delar av hjärnan drabbas extra hårt. Det är hippocampus som behövs för att vi ska kunna lagra närminnen och cerebellum (lillhjärnan) som bland annat behövs för balans och koordination. De patienter som överlever ett långvarigt hjärtstopp får ofta problem med sitt närminne och med sina rörelser.

Även om läkarna lyckas få igång hjärtat så är det inte säkert att patienten klarar sig. Hjärnan kan ha tagit så stor skada att den inte fungerar längre.

Elisabet Englund studerar hjärnor från patienter som avlidit av plötsligt hjärtstopp. Hon kontrollerar först om de verkligen har drabbats av plötsligt hjärtstopp, eller om det rör sig om någon annan sjukdom som t ex  stroke eller Alzheimers sjukdom. Sedan undersöker hon hur hjärnan har skadats.

– En stor del av mitt arbete är att studera olika hjärnbitar i mikroskop, berättar hon.

Dyrt att forska

Det kostar väldigt mycket pengar att forska. Vi frågar Elisabet om det är svårt att få finansiering.

– Det kan vara svårt om man är en yngre forskare. Jag har hållit på så länge med det här så finansiärerna litar på att det blir bra.

TEXT: Joakim Jönsson och Natalié Nilsson från Na13a på Östreportgymnasiet i Ystad.

BILD: Post Memes