Den här texten är en del av ett skolarbete.

Unga intervjuar forskare

Ungefär 15 procent av Sveriges befolkning har någon typ av hörselnedsättning. Vi träffade Jonas Brännström som forskar på ljud och hörsel vid Lunds universitet, som tipsar om vad man ska göra om man har tinnitus och hur man skyddar sin hörsel. 

En vanlig hörselnedsättning är tinnitus, då man hör störande pipande ljud. Det är faktiskt inte en sjukdom, utan symptom på olika skador. Många tror att tinnitus bara kan orsakas av exponering för höga ljud, men Jonas Brännström berättade att det även kan komma från exempelvis trauman och skador på både käke och nacke.

Det finns inget botemedel mot tinnitus, men det går att behandla det till viss del. Det kan kännas lättare om man undviker tystnad eftersom man då inte störs av tinnitusen lika mycket

Men bland de 15 procent som har en hörselnedsättning har många svårare problem. 

 – En hörselnedsättning gör inte bara att personen hör sämre utan kan påverka individens liv. Personer med svår hörselnedsättning löper risken att isolera sig från omvärlden och har därför även större risk för depression. Inkomstförlusten under ett yrkesliv för en person med grav hörselnedsättning är ungefär $500 000, säger Jonas Brännström.

Hörselnedsättning är också en kostnad för samhället. 

– Samhällskostnaden för hörselnedsättning har uppskattats till ca 1.4% av BNP, säger Jonas Brännström.

 

Jonas Brännström

Jonas Brännström gick det humanistiska programmet på gymnasiet, men sen bestämde han sig för att följa sitt intresse och börja studera ljud och dess påverkan på oss.

Så skyddar du din hörsel

En sak man kan tänka på är att inte prata för högt i klassrummet. Höga ljudnivåer i klassrum kan påverka elevers skolprestationer. Dels blir det svårt för eleverna att koncentrera sig på eget arbete, och så gör det att desom måste anstränga sig mer för att höra vad läraren säger när de har undervisning. Höga bakgrundsljud leder till att läraren måste höja rösten och att hen kan skada sin röst. Forskning har också visat att även lägre och kanske inte så störande nivåer inverkar på långtidsinlärning.

Vi funderade på om det hjälper att äta allsidigt. och på så sätt få i sig mycket av antioxidanter som kan vara bra för hörseln.

–  Det viktigaste är att undvika starka ljud, poängterar Jonas Brännström.

Så vi måste vara försiktiga med vår hörsel om vi vill behålla den livet ut. Tänk på att du har små hårceller som sitter inne i öronsnäckan, och se till att de har det bra.

 

TEXT: Ammar, Saleen, Sebastian, Elina, Yona, Samina, Malek, My, Emma från Consensum

BILD: Yvonne N