Den här texten är en del av ett skolarbete.

Stamceller, Unga intervjuar forskare

Epilepsi är en vanlig neurologisk sjukdom med över 60 000 drabbade bara i Sverige. Sjukdomen behandlas med flera olika mediciner, och om de inte fungerar kan en bit av hjärnan behöva opereras bort. Men en tredjedel av de med epilepsi får inte tillräcklig hjälp av dagens behandlingar. 

Sjukdomen epilepsi beror på att vissa nervceller i hjärnan är överaktiva.  Ett anfall är resultatet av en tillfällig störning i hjärnans elektriska aktivitet.  Man får diagnosen epilepsi efter upprepade epileptiska anfall.

– Det finns patienter som inte kan gå ut på grund av att de får anfall varje dag, och det finns de som får anfall någon gång per år, berättar hjärnforskaren My Andersson. Hon berättar vidare att nuvarande behandling kan reducera och stoppa anfall men kan inte bota epilepsi.

–  Epilepsidrabbade personer har det väldigt svårt, säger hon.

Epilepsi kan drabba både barn och vuxna. Ungefär en på 200 barn drabbas av epilepsi. Bland de barn som drabbas har runt hälften av dem har också ett hjärnrelaterat handikapp, men hos vuxna finns många fler olika epilepsityper och fler orsaker till epilepsi.

Dagens behandlingar

Målet vid behandling av epilepsi är att minska anfallen så mycket som möjligt och helst göra patienten helt anfallsfri.

Det finns flera läkemedel för daglig förebyggande medicinering mot anfall. Ibland behövs en kombination av två eller tre medel för att hindra anfall. Men runt 30-40% av patienterna blir inte hjälpa av någon medicin.

Om läkemedlen inte ger effekt och patienten har svåra besvär så kan man operera.

 

OPERATION
Vid operation så opererar läkarna bort ett litet område i hjärnan som anfallen kommer från. Man opererar bara om anfallen kommer från en del av hjärnan som inte styr något av de viktigare delarna i vårt liv, som tal till exempel. Operationen fungerar för ungefär 80 procent av patienterna. De övriga har fortfarande kvar epilepsianfallen och blir tvungna att leva med konsekvenserna av operationen. Trots detta väljer många med svåra besvär att operera sig.

 

Nya metoder behövs

En tredjedel av alla som har epilepsi blir varken hjälpta av medicin eller operation och därför letar man efter nya behandlingar.

My Andersson och de andra forskarna vid avdelningen för experimentell epilepsi undersöker tre nya metoder: En metod går ut på att transplantera in friska hjärnceller i hjärnan, en annan på att stoppa anfallen med hjälp av ljus och den tredje, går ut på att introducera en gen i hjärncellerna, så att de börjar producera ett protein som dämpar de överaktiva cellerna.

 

TEXT: Joqi Kheder, NA13 på Allvar Gullstrandsskolan i Landskrona. Faktarutan är skriven av Jesper Nielsen från samma klass

BILD: Jamie