Den här texten är en del av ett skolarbete.

Mat och träning, Unga intervjuar forskare

Pizza, tagliatelle, bullar och frukostflingor. Gott, tänker nog många. Men är man glutenintolerant är det inte helt riskfritt att beställa en Hawaii eller att sätta i sig en påse gifflar. Varför är det så? Vad innebär egentligen glutenintolerans? Vi träffade forskaren Annelie Carlsson för att ta reda på mer.

Glutenintolerans är en vanlig sjukdom som de flesta nog har hört talas om någon gång, den går också under namnet celiaki. Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. För de flesta orsakar gluten inte några problem och passerar genom våra tarmar obemärkt. Men om man har en viss genetisk uppsättning så kan mat som innehåller gluten vara skadligt.

Många gånger hör man att personer är glutenallergiker. Detta är missledande då celiaki inte är en allergi. Det är en överkänslighet för glutenproteinet som gör att det tarmludd som finns  på tunntarmens insida bryts ned och plattas ut när det får kontakt med gluten.

Det är kroppens egna immunförsvar som attackerar det tarmludd som fått kontakt med gluten. Detta gör att glutenintolerans är en autoimmun sjukdom, en sjukdom som orsakas av ett överreagerande immunförsvar som förgör sina kroppsegna celler.

Leder till näringsbrist

Näring och viktiga ämnen som kroppen behöver tas upp via tarmluddet, vilket leder till att glutenintolerans kan medföranärings- och vitaminbrist. Glutenintolerans med förlust av tarmluddet kan också leda till laktosintolerans.

– I takt med att tarmluddet förstörs så krymper den yta som kan ta upp näring, vilket leder till att inte lika mycket näringsämnen kan sugas upp, säger Annelie Carlsson.

Det krävs en viss genetisk uppsättning för att få celiaki. För att drabbas måste man bära på en viss gen i HLA-området som sitter på kromosomen 6, och antingen genen DQ8 eller DQ2. Om man sedan faktiskt blir blir sjuk påverkas av ens miljö, kanske vid vilken ålder man började äta gluten och hur stora mängder man åt då.

Så vet du om du är drabbad

Ofta ger sjukdomen otydliga symptom så som trötthetskänsla, värk i kroppen och oförklarlig viktnedgång. Man kan också få kräkningar, diarré och blodbrist. Dessa besvär liknar de man får vid många andra sjukdomar så det kan vara svårt för läkarna att ställa en diagnos.

En annan orsak till att diagnos kan fördröjas är för att glutenintolerans ofta orsakar andra sjukdomar som är lättare att upptäcka. Då får man behandling för dem istället. Många människor söker vård för andra sjukdomar i flera år innan läkarna ser att det är gluten det handlar om.

Detta leder till att en stor del av de som har celiaki inte vet om det och vissa kan leva med otydliga besvär hela livet. Om läkarna väl misstänker att man har celiaki är det enkelt att ställa diagnos med ett enkelt blodprov. Man kan också behöva ta ett prov på tarmluddet för att se om det är skadat. Men för  att läkarna ska kunna ställa diagnosen så mman äta gluten, annars går det inte att ställa diagnos

Det finns inget botemedel för celiaki än, men de allra flesta blir helt friska då de äter glutenfri kost. Det kan ta upp till 6 månader för tarmluddet att återhämta sig. Därför är det viktigt att hålla sig strikt till den glutenfria kosten.

Men det är det värt, idag finns det glutenfria alternativ till i princip allt i mataffärerna.

Glutenfri pizza? Ja tack!

 

BILD: Teymur Madjderey