Den här texten är en del av ett skolarbete.

Mat och träning, Unga intervjuar forskare

Kanske ligger tanken på att bilda familj långt bort, men de flesta har nog någon gång snuddat vid tanken på att ha barn i framtiden. Vi har pratat med forskaren Jonatan Axelsson om hur olika miljöfaktorer påverkar den manliga reproduktionen, och hur din hälsa påverkar ditt blivande barns hälsa och risk för cancer.

Visste du att din risk för cancer påverkas av vad din pappa hade för hälsa under samlaget då du tillverkades?

Och visste du att om du börjar röka så ökar risken att din son ska få dålig spermiekvalitet?

Forskaren Jonatan Axelsson studerar den manliga reproduktionen, och undersöker vad som påverkar hur hälsosamma mäns spermier är. När forskarna undersöker spermier så tittar de bland annat på hur snabbt de rör sig, hur de ser ut och på hur hög koncentrationen av spermier är.

Han berättar att människor har en relativt låg kvalitet på spermier jämfört med många andra djur. För en människa är det normalt att cirka 95 procent av alla spermier är “onormala”.

Något försämrar för spermierna

Det har rapporterats att spermakvaliteten har sjunkit under 1900-talet, men det finns ingen samsyn i detta inom forskarvärlden. Däremot har med säkerhet testikelcancer ökat, det är den vanligaste cancerformen bland unga män. Jonatan Axelsson är intresserad av som är orsaken till detta.

Det verkar finnas ett samband mellan spermiekvalitet och testikelcancer, för samma länder som har ett högt antal insjuknande i testikelcancer har också ett högt antal män med låg spermiekvalitet. Norge och Danmark har mer fall av testikelcancer och där är spermiekvaliten sämre, medan Finland har mindre fall av testikelcancer och bättre spermiekvalitet.

Det skulle kunna bero på att rökning är vanligare i Danmark och Norge, men hormonstörande ämnen kanske också skulle kunna påverka.

250-300 män drabbas av testikelcancer varje år i Sverige. De flesta blir friska efter operation och behandling. Källa: 1177

 

Rökning försämrar för fostret

Män vars pappor rökt har lägre spermiekvalitet och färre spermier, berättar Jonatan Axelsson.

Om pappan röker under den period som ägget befruktas så verkar barnet ha en större risk att drabbas av DNA-förändringar.

Alkohol är inte bra för spermierna. Alkohol gör att kroppen producerar färre spermier och de får sämre kvalitet. Man bör alltså undvika hög alkoholkonsumtion om man försöker skaffa barn. Källa: 1177

 

Andra hormonstörande ämnen

Det finns även andra ämnen som också kan tänkas påverka eller hämma barnets tillväxt. Det finns exempelvis hormonstörande ämnen i flamskyddsmedel. Jonatan Axelsson har gjort en studie som visar att män som har högre halter av ftalater, ett ämne som används för att göra plast mjukt och böjligt, har långsammare spermier. Du kan läsa mer om vad ftalater är i artikeln “Ftalater kan ge sämre spermier”.

Förbättra ditt barns spermier

Om du röker, dricker alkohol eller utsätts för mycket hormonstörande ämnen så kan det leda till att din son får “slöa simmare” och sämre hälsa. Så tänk på att lev hälsosamt, särskilt när du försöker skaffa barn. Det är ju svårare att påverka sin miljö. Eller det kanske går… men då får du bara låta bli att flytta till Norge och Danmark för säkerhets skull.

TEXT: Matilda Johnson och Minna Höggren

BILD: David McAughtry