Den här texten är en del av ett skolarbete.

Unga intervjuar forskare

I december 2014 lyftes den efterlängtade 7-Teslakameran äntligen ner i forskningslabbet på sjukhusområdet i Lund, och förra veckan började den användas i forskning. Här berättar Freddy Ståhlberg, professor i medicinsk strålningsfysik, om vad man kan göra med kameran.

Den nya magnetkameran kan skapa ett magnetfält som kommer upp i 7 Tesla, Tesla är ett mått på magnetfältsstyrka. Den är den enda kameran i Sverige som har den styrkan, och det finns bara ett fåtal andra i världen.

Vanliga magnetkameror (MR-kameror) som används i sjukvården har en styrka på maximalt 3 Tesla, Den stora skillnaden mellan kamerorna är att ett starkare magnetfält skapar bättre bilder av vårt inre. Den nya 7-Teslakameran har en enorm styrka och kan skapa bilder med mycket hög upplösning.

Till en början kommer kameran endast användas för forskning. Freddy Ståhlberg tror dock att den inom kort kommer att användas även inom sjukvården.

  • Inom forskningen kan man använda ny teknik snabbare medan sjukvården ofta behöver längre tid för att genomföra förändringar, säger Freddy.

Eftersom den nya kameran är den enda i sitt slag i Sverige är det många forskningsgrupper som står i kö för att få använda den. 7-Teslakameran är alltså inte Skånes universitetssjukhus eller Lunds universitets ägodel utan den tillhör hela landet.

Hur fungerar en MR-kamera?

Magnetfältet i en MR-kamera påverkar kroppens vattenmolekyler. Vattenmolekylen består av en syreatom och två väteatomer och det är väteatomkärnorna i vattnet som påverkas när man då placerar en människa i ett starkt magnetfält.

Den kroppsdel man vill undersöka placeras i mitten av MR-kameran, där magnetfältet är starkast, och samtidigt sänder man ut radiovågor mot detta område. Radiovågorna tas upp av väteatomkärnorna i vattnet och absorberar energi. När radiovågorna upphör går vattenmolekylerna tillbaka till sitt ursprungliga läge och avger själva radiovågor. När dessa radiovågor avges kan speciella kameror detektera dem och skapa en bild av det område man undersökt.

Då magnetresonans ofta felaktigt kallas magnetröntgen tror många att det kan vara en skadlig undersökning, eftersom röntgen är det. Men magnetresonans är, så vitt man vet, helt ofarligt.

Tekniken bakom MR-kameror är förhållandevis ny – den utvecklades på 1970-talet. Den första bilden som är tagen med MR-kamera i Sverige föreställer faktiskt Freddy Ståhlbergs underarm. Hans gamle chef Bertil Persson hade byggt Sveriges första MR-kamera i en källare med hjälp av sin forskargrupp. På den tiden hade magnetfältet en styrka på endast  0,07 Tesla, hundra gånger så svagt som idag.

Nya närbilder

Den innovativa och sällsynta kameran medför att Sverige får en mer ledande roll inom området och Lund blir en central punkt för forskningen i Sverige. 7-Teslakameran kommer att ha en stor inverkan på den framtida forskningen och när tekniken införs inom sjukvården gör de högupplösta bilderna av våra organ så att vi, förhoppningsvis, kan rädda ännu fler liv och bota fler sjukdomar.

 

TEXT: Erik Cristianson och Olof Bengtsson

Bildtext: Ståhlberg visar stolt upp 7-tesla-kameran. De stora MR-kamerorna måste kylas rejält. Den nya 7-Teslakameran har en stor behållare med upp till 2000 liter flytande helium som har en temperatur på cirka -270℃.

 

 

Under många år sökte Freddy Ståhlberg pengar från olika fonder för att få kameran till Lund, men det tog lång tid att övertyga finansiärerna. Efter många kompromisser fick Freddy och hans forskningsgrupp till slut omkring 80 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att finansiera den högteknologiska kameran.