Den här texten är en del av ett skolarbete.

Cancer, Unga intervjuar forskare

Njurcancer är en allvarlig sjukdom som drabbar ungefär tusen personer varje år. Symptomen på njurcancer är ofta väldigt svåra att upptäcka i tid och därför är sjukdomen väldigt svår att bota, berättar forskaren Martin Johansson. 

Till Patologen i Malmö kommer varje dag mängder med vävnad som ska diagnostiseras så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar. Detta beror på att vävnaden måste vara färsk. Totalt utförs cirka 70 000 undersökningar per år och diagnosen lyder antingen godartad eller elakartad. Här besökte vi forskaren Martin Johansson, forskare inom patologi med inriktning på njurarna.

Symptomen på njurcancer är ofta väldigt svåra att upptäcka i tid och därför är sjukdomen väldigt svår att bota, berättar Martin Johansson. Ungefär 40 procent av de nyupptäckta fallen har redan hunnit sprida sig till andra organ i kroppen, oftast hjärnan, lungorna eller skelettet.

Vi fick se på odlade tumörceller i ett mikroskop. De förvarades i ett förvaringsskåp som höll 37 grader Celsius, vilket motsvarar vår kroppstemperatur. Anledningen till att de förvaras vid just denna temperatur är för att de ska ha bästa möjlighet till att överleva.Tumörcellerna skulle användas till forskning inom njurcancer.

Martin Johansson som har hittat en celltyp i människans njure som kan ha stor betydelse för utvecklingen av cancer. Han vill forska vidare på denna celltyp och och hoppas att det ska leda fram till ett hitta botemedel mot njurcancer.

Vill jobba 300%

En typisk dag för Martin Johansson innefattar en del inom nästan varje arbetsområde som avdelningen erbjuder. Klinik och undervisning omfattar 30 procent av hans dag vardera. Resterande 40 procent går åt till forskning. Han berättar att han känner en bra balans mellan arbetsfördelningen men om han skulle kunna få välja hade han velat jobba till 100 procent inom alla kategorier!

 

TEXT: Emelie Ekström, Veronica Montan och Eric Wennerlund från Consensum

BILDNephron, Licens Creative Commons CC BY-SA 3.0