Den här texten är en del av ett skolarbete.

Mat och träning, Unga intervjuar forskare

Här förklarar Daniel Sorobetea varför det kan vara skadligt med ett starkt immunförsvar och vilka fördelar det kan finnas med att ha mask i magen.

Daniel Sorobetea forskar om hur immunförsvaret fungerar och undersöker en teori som säger att parasiter skulle kunna att hjälpa vårt immunsystem till att klara av olika sorters sjukdomar.

Det har blivit allt vanligare att drabbas av allergier och autoimmuna sjukdomar där kroppens eget immunförsvar är boven i dramat. Autoimmuna sjukdomar orsakas av att immunförsvaret vänder sig mot den egna kroppen och ger sig på de egna friska cellerna. Några exempel är diabetes typ 1, glutenintolerans och multipel skleros.

Forskarna tror att det finns en koppling mellan ökningen av allergier och autoimmuna sjukdomar, och att vi fått en allt renare livsstil och inte utsätts för smuts och bakterier i samma utsträckning. Denna teori kallas för hygienhypotesen. Idag lever vi i en värld där man försöker få bort allt smuts – vi försöker mer eller mindre sterilisera omgivningen – men när vårt immunförsvar inte utmanas tillräckligt mycket så kan det bli obalanserat. Detta är som allra viktigast tidigt i livet när immunförsvaret håller på att utvecklas.

– Om ett immunförsvar blir obalanserat kan det börja attackera bakterier som vi behöver eller kroppens egna celler, och det leder till sjukdomar.

Daniel Sorobetea vill förmedla att vi måste bli mer medvetna om att våra nuvarande omständigheter är relativt onaturliga och att renligheten i vissa fall stjälper snarare än hjälper. Man behöver den rätta balansen, speciellt som växande barn.

Ett relativt nytt forskningsområde är om man skulle kunna balansera ett för starkt immunförsvar med hjälp av parasiter. I experiment på djur har man sett att mask kan ha positiva effekter, här finns en artikel i Nature om det.

Immunsystemet behöver träning

– Man måste utsätta sitt immunförsvar från tidig ålder för att bygga upp och träna immunförsvaret, berättar Daniel Sorobetea.

– Det sker nästan automatiskt då små barn brukar vilja stoppa allt i munnen. Det är en stark överlevnadsinstinkt som antagligen uppkommit just för att bygga upp ett balanserat immunförsvar.

Små barn är ofta nyfikna och vill smaka på saker som de hittar på marken eller lite här och där. Detta sätter föräldrarna oftast stopp för, eftersom de inte vill att barnet ska bli sjukt. Men det kan faktiskt vara bra om barnen får i sig lite smuts. Det vi kallar smuts inomhus är dessutom mer eller mindre harmlöst.

– Självklart ska man inte låta sitt barn stoppa i sig sand men om det råkar hända är det inte hela världen. Att utsättas för patogener utomhus är om något det viktigaste som sker i immunsystemets utveckling.

Nytt för oss med ren miljö

Människan har under en väldigt lång tid levt i nära kontakt med naturen och varit utsatt för mycket infektioner. Naturen är full av bakterier, virus och parasiter och vårt immunförsvar är anpassat för att hantera dem. Men när vi tagit bort trycket från naturen så verkar vi få nya problem.

Att vi fått en renare miljö är inte bara dåligt så klart! Genom vår utveckling har vi även blivit av med många andra problem – framför allt får vi inte lika många livshotande infektioner längre – men följderna tycks vara att vi får allergier och autoimmuna sjukdomar istället. Därför försöker forskarna hitta en balans där immunförsvaret får rätt träning och vi kan vara så friska som möjligt.

TEXT: Anna Dahl och Tyrla Giehler från Malmö Latinskola

BILD: Peter Miller