Den här texten är en del av ett skolarbete.

Cancer, Unga intervjuar forskare

Den första beskrivningen av cancer finns i det gamla egyptiska pappret på bilden. Det finns ingen behandling, skrev man då för 3600 år sedan. Men hur kommer det sig att vi fortfarande inte kan bota cancer? Vi träffar Mats Ohlin, professor i immunteknologi, för att fråga om han tror att vi kommer kunna hitta ett botemedel.

– Förenklat är cancer celler på fel plats med fel aktivitet som växer okontrollerat och stör kroppens normala system, säger  Mats Ohlin.

Det börjar med att en cell förändras av slumpen eller genom en mutation och börjar dela sig okontrollerat och slutar följa sitt vanliga schema.  Trots att cancern kan uppstå slumpmässigt finns det utomstående faktorer som kan öka risken för cancer, det vanligaste är rökning.

När man får synliga symptom av en cancersjukdom, som illamående, viktminskning och värk, är det oftast tecken på att cancern är i ett sent stadium, alltså att den utvecklats kraftigt och eventuellt spridit sig till andra delar av kroppen. Till en början är oftast symptomen diffusa och därför är cancer svår att upptäcka tidigt.

Därför letar forskarna efter sätt att tidigt upptäcka cancer, och biomarkörer skulle kunna vara ett alternativ. Man letar då efter tidiga spår av tumören i kroppen, för att kunna upptäcka och bekämpa den innan den hunnit utvecklats för långt.

Så finns det ett botmedel mot cancer?

Det existerar inte ett botmedel mot cancer eftersom cancer är benämningen på ett antal sjukdomar som kan uppstå på många olika ställen i kroppen och det finns många olika cancerformer.

För vissa cancerformer har man kommit långt i utvecklingen av effektiva mediciner medan det har varit betydligt svårare med andra former. Att utveckla läkemedel och behandlingar är väldigt dyrt och kräver mycket forskning, men man har kommit en bit på vägen. Cellgifter, cytostatika, är ett exempel, och molekyler från immunsystemet, t.ex. antikroppar, ett annat. Man har börjat kombinera olika sorters sådana läkemedel, vilket ger en bättre effekt på behandlingen.

Sådana läkemedel medför tyvärr vissa bieffekter och därför vill man endast behandla de patienter som man vet kommer att ha nytta av behandlingen. Analysmetoder används för att visa vilka patienter det är, dvs. man försöker kombinera rätt behandling med rätt patient.

Mer forskning behövs

Det finns många idéer till att hitta fler botmedel, men forskarna har begränsade resurser. Många förslag avslås för att pengarna inte räcker till.

Sjukdomen som existerat i många tusen år har ännu inte fått ett riktigt botmedel. Därför tycker vi att du som läser denna artikel ska inse vikten av ett litet finansiellt bidrag till cancerforskningen, det kan komma att påverka hela framtiden.

 

TEXT: Maja Brandt, Daniel Ostojic, Karolina Kubiak, Jonna Ahlström och Wilma Pramberg från Hässleholms Tekniska Skola

BILD: The Edward Smith Papyrus fotograferad av New York Academy of Medicine