Den här texten är en del av ett skolarbete.

Unga intervjuar forskare

Freddy Ståhlberg har inte haft en rak karriärväg. Han utbildade sig till lärare och fick jobb på Åland, men idag är han professor i medicinsk strålningsfysik i Lund. Till vår stora glädje har vi fått träffa honom för en intervju och höra mer om hur det gick till. Själv säger Freddy att det han gjort är att lyckas fånga vågen, stå kvar och hålla balansen.  

– När man går ut från naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet med betyg tillräckliga för läkarprogrammet är det en lockande tanke att söka sig dit, berättar Freddy.

– Så kände i alla fall jag, och därför tog det emot att utesluta läkarlinjen.

Freddy bestämde sig ändå för att välja de ämnen som han verkligen brinner för, nämligen matematik och fysik. Efter att ha haft flera vikariat som fysik- och mattelärare  utbildade han sig till lärare och fick ett jobb på Åland.

Men han längtade tillbaka till Lund och flyttade tillbaka efter ett år och började utbilda röntgensjuksköterskor på Vårdskolan. Först där kan vi se en tydlig koppling till var Freddy befinner sig idag. För att lära sig mer om ämnet han undervisade i sökte han tjänstledigt och läste radiofysik, numera medicinsk strålningsfysik, på Lunds Universitet.

…Och sen kom vågen

Av en slump träffade han professor Bertil Persson, som var pionjär inom MR-teknik (magnetisk resonansteknik) i Sverige. Han övertygade Freddy Ståhlberg om att doktorera, och erbjöd sin hjälp som handledare. Som färdigutbildad doktor fick Freddy flera olika korta jobb som forskningsassistent i sju år innan han fick en lektorstjänst i Lund.

Att vara MR-forskare på 80-talet i Hvidovre, ett centrum för MR- forskning i Öresundsregionen, visade sig vara fördelaktigt.

Freddy beskriver det bildligt för oss:

– Jag har alltid känt mig som en surfare på en våg. Det enda jag behövde “provida” med var brädan. Och så kom vågen. Sedan var jag tvungen att hålla balansen. Och det var det som var mitt eget bidrag.

MR var ett outforskat ämne som hade potential att växa snabbt. Som lektor påbörjade han uppbyggnaden av en forskargrupp inom magnetisk resonansteknik. Efter en del framsteg blev Freddy professor vid Lunds Universitet år 1999.

Professorer forskar inte så mycket

Till vår förvåning berättade Freddy att man som professor inte forskar så mycket själv, utan snarare handleder sina doktorander. Detta är en av professorernas stora uppgifter, nämligen att handleda.

Gruppen som han började bygga på som lektor består idag av 25 personer, och blir därmed Sveriges största forskargrupp inom MR. De andra professorsuppdragen är att finansiera sin forskargrupp samt att undervisa.

Men Freddy har inte bara hållit sig till Sverige. Som president för ESMRMB, en Europeisk organisation för MR-forskare, har han rest mycket runt om i Europa och i USA för att nätverka bland kollegor och få inspiration och idéer,

– Men numera ser jag hellre att mina doktorander får åka iväg. Det är trots allt de som bedriver forskningen och behöver lära sig mer, säger Freddy.

Avslutningsvis berättar Freddy för oss att han är glad över att arbeta inom MR. Han får arbeta med sin stora passion, nämligen en kombination av matematik och fysik, och så bidrar han med kunskap som kan hjälpa människor.

 

 

TEXT: Henrik Edstrand och Anton Ekstrand, NA13A på Österportsgymnasiet i Ystad

BILD: SayLuiiis

 

 

FREDDYS TRE BIDRAG 
Freddy karriär kan sammanfattas med tre viktiga prestationer.För det första har han skapat Sveriges största forskargrupp inom MR. För det andra är det tack vare  honom som Sverige har en 7-tesla-kamera.För det tredje visade han att man kan mäta blodets hastighet genom en viss passage med hjälp av MR-tekniken. Eller egentligen var han inte den som upptäckte det, utan han vidareutvecklade tekniken och lade en viktig pusselbit till det man redan visste.