Den här texten är en del av ett skolarbete.

Stamceller, Unga intervjuar forskare

I serien True Blood har japanska forskare lyckats framställa konstgjort blod. I verkligheten kan forskarna ta fram nytt blod till patienter med hjälp av blodstamceller. Men det ger inte samma skydd mot infektioner som det blod vi föds med. Forskaren Joan Yuan har upptäckt ett protein i blodet som bara finns hos foster, och forskar på hur man kan använda det för att skapa perfekt nytt blod.

Joan Yuan är expert på blod. Hon är forskare vid Medicinska fakulteten i Lund och har i över tio år ägnat sig åt forskning,

– Jag tittar på hur blod utvecklas under fosterutveckling, berättar Yuan. Foster bildas från embryonala stamceller som kan bli alla typer av celler, medan vuxna har adulta stamceller i olika organ och vävnader och deras uppgift är att förnya och reparera.

Blodstamceller används idag till patienter som behöver en benmärgstransplatation. Men blodstamceller från vuxna kan inte skapa alla typer av vita blodkroppar och patienten får därför ett sämre immunförsvar.

Joan Yuan upptäckte att det finns ett protein som binder RNA som man endast finner under fosterutvecklingen. I sitt nuvarande projekt forskar Joan Yuans och hennes forskargrupp närmare på detta protein.

 

RNA
RNA-molekylen (från engelskans ribonucleic acid) är uppbyggd som en kedja av enheter som kallas nukleotider, på liknande sätt som i DNA. RNA:ts främsta funktion är att på olika sätt styra proteinsyntesen i cellerna.

Forskar på blodceller

Förenklat kan man säga att Joan tar en vuxen stamcell och påverkar den så att det blir en yngre stamcell.  Med en virusmetod för hon in det RNA-bindande fosterproteinet i den adulta stamcellen. Med hjälp av fosterproteinets egenskaper går det sedan att återställa den typ av blodutveckling som sker i ett foster.

När hon för in proteinet i den adulta stamcellen kan hon få den att utvecklas som en fosterstamcell. Men det behövs fortfarande mer mycket forskning.

I framtiden hoppas Yuan att man med hjälp av stamceller ska kunna framställa nytt blod, som kan bota blodsjukdomar som leukemi och anemi.

 

TEXT: Amani Ghajraoui från Alvar Gullstrandsgymnasiet NA13B

FOTO: maddsmadds och Karin Andén

yuans-lab

Joan Yuans labb var väldigt rent och vitt. De hade vita rockar, vita handskar och vita bänkar.  Det är viktigt att det är rent i ett labb så att inte smuts påverkar forskningen berättade Joan Yuan