Den här texten är en del av ett skolarbete.

Cancer, Unga intervjuar forskare

Varje dag får cirka tjugo svenska kvinnor veta att de drabbats av bröstcancer. Skådespelerskan Angelina Jolie opererade bort båda sina bröst för att inte få sjukdomen. Hon bär på en ärftlig genetisk mutation som kraftigt ökar risken att insjukna. Men bröstcancer är väldigt ovanligt hos unga kvinnor, här förklarar vi varför. 

För att bröstcancer ska utlösas krävs det flera mutationer. Människokroppen är uppbyggd av celler. Varje cell har en livscykel – den föds, växer, delar sig och dör. I alla cancerformer förökar sig celler okontrollerat, och det gäller också bröstcancer.

– Celler delar sig hela tiden men för att bröstcancer ska utvecklas måste ett antal förändringar ske. Vid celldelningar kan de uppstå ett antal mutationer som i sin tur blir så många att bröstcancer utvecklas, berättar forskaren och läkarstudenten Martin Sjöström.

Därför ökar risken att få cancer ju äldre man blir. 

– Ju äldre man blir desto fler celldelningar har det pågått och risken för att ”fel” i cellernas livscykel ska uppstå är större. Dessa fel kan till slut bli så många att en tumör utvecklas, säger Martin Sjöström.

Men unga kvinnor kan drabbas av form ärftlig bröstcancer.

– En ärftlig bröstcancer är ofta en aggressivare form av cancer. Denna typ av cancer får man ofta när man är yngre och den typen är ofta mer elak än en ny, slumpmässig bröstcancer.

– Om man har ökad risk att få bröstcancer kan man testa om man har vissa kända genförändringar. Om man har dem så kan man få förebyggande behandlingar som att operera bort bröst och äggstockar för att minska risken att sjukdomen uppstår. Men om sjukdomen ändå bryter ut kan det vara en aggressivare form av bröstcancer, säger Martin.

 

gruppen

På bilden står forskaren Martin Sjöstöm, vid honom står jag (Hanin Kassem), AnnaClara Sarvell och Wafaa Jaber. Rummet där intervjun ägde rum var absolut inte det jag förväntat mig. Jag trodde vi skulle vara i ett stort laboratorium men vi möttes av ett litet, vitt rum på BMC där det inte fanns mycket mer än några trästolar och ett långt bord. En tavla hängde på väggen och det var en fin utsikt från det stora fönstret.

 

Svårt att stänga av genen

Kan man stänga av en cancergen?

– Att bota cancer genom att stänga av gener är väldigt intressant, säger Martin. Plötsligt blir han tyst ett tag och funderar. Det som man först ska göra är att ta reda på vilka gener som är på. Nästa steg är att rikta in sig på just dessa gener.

Att en gen är på innebär att den används – en gen som är av innebär raka motsatsen. Alla gener som är på kodar för ett visst protein, detta innebär att genen styr vissa bestämda egenskaper.

– Antingen försöker man stänga av genen eller så riktar man in sig på det protein som genen kodar för. Det är vanligare att man riktar in sig på proteinet just för att det är väldigt svårt att stänga av en gen. Men på sikt vill vi kunna titta på vilka gener som är på och sedan skulle man kanske kunna attackera dem, säger Martin.

Vem vet? I framtiden blir kanske bröstcancer en av de sjukdomar som man kan bota på ett enkelt sätt.

 

TEXT: Hanin Kassem från Allvar Gullstrandsgymnasiet NA13B

BILD: Karin Andén

hanin