Den här texten är en del av ett skolarbete.

Stamceller, Unga intervjuar forskare

Epilepsi är en vanlig sjukdom som innebär att nervcellerna i hjärnan är överaktiva. Detta kan leda till svåra anfall. Ett sätt att stoppa anfallen skulle kunna vara att med hjälp av ett ofarligt virus föra in nya gener i hjärncellerna så att de börjar producera ett lugnande protein som stoppar anfallen.

My Andersson forskar om hur man kan bota epilepsi, en sjukdom som dagligen påverkar många människor. Hennes forskargrupp undersöker tre olika sätt att bota epilepsi i framtiden. En metod går ut på att transplantera in friska hjärnceller i hjärnan, en annan går ut på att stoppa anfallen med hjälp av ljus och den tredje, som My Andersson berättar om här, går ut på att med genterapi föra in en gen i hjärncellerna, så att de börjar producera ett protein i hjärnan som kan stoppa aktiviteten hos nervcellerna så att det inte uppstår några anfall.

Genterapin innebär att man använder sig av ett ofarligt virus som vektor, dvs bärare av den gen som man vill föra in i hjärncellerna. Det kan vara gener som kodar för ämnen som de epilepsisjuka hjärncellerna har för lite av. Virusen sprutas  in på rätt ställe i hjärnan och söker sig sedan in i nervcellerna, som med hjälp av sin nya gen börjar tillverka proteinet som det råder brist på.

Just i det här projektet försöker My och hennes kollegor föra in en gen som får nervcellerna att producera ett lugnande protein som kan stoppa anfallen.

–         Vi hoppas på att kunna uttrycka protein som kan stänga av allting och göra så att cellen inte skickar iväg fler signaler, förklarar My Andersson.

TEXT: Devleta Siroki