Den här texten är en del av ett skolarbete.

Hjärnan, Unga intervjuar forskare

Du som läser detta vet kanske att Alzheimers sjukdom ger dåligt närminne, men vet du hur olika sorters demens påverkar hjärnan?  Vi har intervjuat Elisabet Englund, docent och överläkare i patologi på Lunds universitet. Här berättar hon vad det är som händer hjärnan vid demens och varför hjärnskadorna kan leda till kriminella handlingar.

Det finns olika typer av demenssjukdomaroch Alzheimers sjukdom är den vanligaste. När en person får Alzheimers sjukdom så skadas en del av hjärnan som heter hippocampus. Den har en viktig roll för korttidsminnet och när den tar skada så tappar vi mycket av vår förmåga att bilda nya minnen.

 

DETTA HÄNDER I HJÄRNAN
Skadan består i  att det bildas så kallade plack i hjärnan, proteinansamlingar av proteinet beta-amyloid som man ser i hjärnan hos alzheimerssjuka. Samtidigt finns, bl.a. i  hippocampus  ett annat protein som heter tau som får en fosforjon för mycket och börjar “koagulera”, det blir förändrat i sin struktur och blir hårt på samma sätt som ett ägg blir hårt vid kokning, och det tappar därmed sin funktion Det leder till att nervcellerna inte kan skicka signaler och till slut dör.

Kriminell demens

En annan slags demens skadar frontalloberna, som som styr vår sociala förmåga. Den som drabbas kan få olika personlighetsförändringar, som att man tappar sitt omdöme och att man blir mindre känslomässig. Det blir svårare för den drabbade att känna t. ex sorg. Så om patienten skulle skada någon, kommer hen inte att känna ånger eller förstå innebörden av vad hen har gjort.

Förändringarna kommer långsamt så det kan vara svårt att upptäcka sjukdomen. Men det är väldigt viktigt att få rätt diagnos för omgivningen och vården tror ofta att det asociala beteendet beror på en psykisk sjukdom. Men vissa av de mediciner som man skriver ut till personer med psykiska sjukdomar kan skada hjärnan ytterligare hos patienter med frontallobsdemens.

De som fick frontallobsdemens och personlighetsförändingar begick i högre grad stölder, sexuella närmanden, trafikförseelser och urinerade offentligt. Elisabet Englund handledde en doktorand i en undersökning som visade detta.

Så är farfar farlig?

Om din farfar börjar bete sig annorlunda så skulle det kunna bero på frontallobsdemens. Men vid Alzheimers sjukdom, som är den vanligaste formen av demens, finns det inte någon större benägenhet att begå brott eller bli känslokall.

Så förhoppningsvis är din farfar inte så farlig.

  

 

TEXT: Martin Bergman, Zakaria Alardi och Emil Christoffersson från Na13a, Österportskolan i Ystad

BILD: Neil Moralee